Starten met het houden van schapen, geiten of herten

Aanvraag beslagnummer

Iedereen die graag één of meerdere schapen, geiten of herten wil houden, is verplicht om een beslagnummer aan te vragen bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Dit doe je door het registratieformulier in te vullen en terug te sturen naar DGZ.
Terugsturen kan via:
- post: DGZ - site Torhout, Industrielaan 29, 8820 Torhout
- fax: 078 05 23 23
- e-mail: helpdesk@dgz.be

DGZ registreert daarna de gegevens in Sanitel (= Belgisch systeem voor het beheer van de identificatie en registratie van runderen, schapen, geiten, herten en pluimvee). U krijgt een beslagnummer toegekend en wordt hierover op de hoogte gebracht per brief.
Hoe ziet een beslagnummer eruit?
- schapen: BE inrichtingsnummer - 0501
- geiten: BE inrichtingsnummer - 0601
- hertachtigen: BE inrichtingsnummer - 0701

Hoe registratieformulier invullen?

U download het formulier hier en vult het in als volgt:
Rubriek A: Gegevens van het beslag
Hier worden de adresgegevens ingevuld van de plaats waar de dieren gehuisvest worden! Staan er op dat adres nog andere dieren, dan kan je het beslagnummer daarvan ook in deze rubriek invullen.
Rubriek B: Gegevens van de diersoort(en)
Hier duidt u aan welke dieren er gehouden zullen worden op het adres vermeld in rubriek A. Dit kan om meerdere diersoorten gaan. Vergeet ook niet aan te duiden bij schapen en/of geiten of het om melk- of vleesproductie gaat. Hou je de dieren gewoon als hobby? Dan dien je 'vlees' aan te duiden op het formulier.
Rubriek C: Gegevens bedrijfsdierenarts
Dit heeft vooral betrekking tot het houden van runderen, varkens en pluimvee waar een bedrijfsdierenarts verplicht dient aangewezen te worden. Voor het houden van schapen, geiten en herten is dit niet verplicht.
Rubriek D: Gegevens verantwoordelijke en klant
Hier worden de gegevens ingevuld van de persoon die verantwoordelijk is voor de dieren. Het facturatieadres (= klant) dient enkel ingevuld te worden wanneer dit een ander adres is dan van de verantwoordelijke. Per diersoort kunnen er meerdere verantwoordelijken zijn.