Vaccinatie

Vaccineren biedt een verbetering aan de levenskwaliteit van onze honden. Het zorgt ervoor dat ze beschermd worden tegen infecties die dodelijk kunnen zijn of ernstige aandoeningen kunnen veroorzaken. De nieuwe vaccins die op de markt komen, zijn dan ook zodanig samengesteld dat ze veilig kunnen toegediend worden en heel efficiënt zijn. Bij vaccinatie wordt er eigenlijk gebruik gemaakt van het immuunsysteem. We stellen het dier namelijk bloot aan een onschadelijke vorm van een virus (levende of dode vorm) waardoor het lichaam een immunologisch geheugen gaat opbouwen, zodanig dat bij besmetting de ziekte snel herkent zal worden en het lichaam direct kan reageren. Ook de maternale immuniteit wordt versterkt. Als de jongen geboren zijn, krijgen deze onmiddellijk een immuniteitsboost bij het drinken van de eerste moedermelk. Dit principe van vaccineren wordt trouwens ook toegepast bij de mensen.

Nog een belangrijk punt dat zeker niet vergeten mag worden: als we onze dieren vaccineren, beschermen we zowel het individuele dier alsook grotere populaties tegen dodelijke of ziekte-inducerende infecties, maar ook de mens wordt mee beschermd tegen zoönoses (ziekten die van dier op mens kunnen overgaan en vica versa). Beste voorbeelden hiervan zijn hondsdolheid en rattenziekte.

Ook kan er vanaf nu een VacciCheck gebeuren om een vaccinatieschema op maat te maken! Wij raden dit aan bij dieren vanaf 6jaar.