Aan het laden. Even wachten.


Welkom bij dierenarts
AN HAVET


KippenVogelgriep

Lees meer


Vogelgriep


  • Wat is vogelgriep?
  • Risico voor de mens?
  • Ophokplicht 2017

Verschijnselen en verloop van de ziekte

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De ziekte is reeds vastgesteld bij verschillende pluimveesoorten (eenden, ganzen, kippen, kalkoenen, fazanten, parelhoenders, kwartels en patrijzen). Sommige van deze soorten vertonen duidelijke symptomen (kalkoenen), bij andere is de ziekte nauwelijks te herkennen (eenden en andere watervogels). De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van de pathogeniteit van de virusstam, de leeftijd van het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties.
Typische symptomen zijn:
– ademhalingsproblemen, sinusitis, opgezwollen kop met dikke blauwe kam en lellen, tranende ogen
– legdaling
– sufheid, gebrekkige eetlust
– sterfte

De sterfte kan variëren van 3% bij een laag pathogene vorm tot 100%  bij een hoog pathogene vorm.
Voor aviaire influenza wordt een risicoperiode aangehouden van 30 dagen. De risicoperiode is de tijd tussen het aankomen van de virus in de populatie en het verschijnen van de symptomen.

Verspreiding

Besmetting van pluimvee kan gebeuren door direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar dit gaat dan over korte afstanden. Wilde watervogels zijn vaak virusdragers, zonder dat zij zichtbaar ziek zijn. Mest van deze dieren kan onopgemerkt in de stal terecht komen (via de schoenen bv.) en zo besmetting veroorzaken bij het pluimvee.

Bron: http://www.favv.be/dierengezondheid/

Aviaire influenza en griep bij de mens worden allebei veroozaakt door virussen van dezelfde familie. Van sommige aviaire influenza virusstammen is bekend dat ze kunnen overslaan op de mens waar ze een griep (soms dodelijk) of oogontsteking kunnen veroozaken. De besmetting gaat via de ademhalingswegen, na intensief contact met besmette dieren. Langs orale weg (eten van besmet vlees of besmette eieren) is er, voor zover bekend, geen gevaar voor besmetting omdat het virus niet opgewassen is tegen de neutraliserende werking van het menselijke maagdarmkanaal. Het is evenwel aangeraden om enkel pluimveevlees en -producten te consumeren die voldoende werden verhit (>70°C).

Er bestaat grote ongerustheid over de mogelijkheid van combinatie van het aviaire influenza virus met het menselijke influenza virus. Het nieuwe virus dat zo zou kunnen ontstaan, kan overgedragen worden van mens op mens waardoor het zich zeer snel kan verspreiden. Bovendien kan een dergelijk virus vele slachtoffers maken omdat de mens nog geen immuniteit heeft opgebouwd. Zo bestaat het gevaar van een pandemie (wereldwijde epidemie).

De symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met het aviaire influenza virus zijn deze van een zeer ernstige griepinfectie:
– ademhalingsproblemen, longontsteking
– koorts
– keelpijn en hoest
– spierpijn
– oogontsteking

Personen kunnen zich tegen besmetting beschermen door contact met (ziek) pluimvee te vermijden. Mensen die door hun werk toch in contact komen met (potentieel) besmet pluimvee wordt aangeraden om beschermende kledij te dragen, zich te vaccineren met het gangbare griepvaccin en antivirale middelen in te nemen. Het gangbare griepvaccin beschermt tegen de menselijke griep en voorkomt dat het virus van de menselijke griep combineert met het virus dat aviaire influenza veroorzaakt.

Bron: http://www.favv.be/dierengezondheid/

De ophokplicht voor de hobbyhouders werd op vrijdag 17 maart afgeschaft!

http://www.favv-afsca.fgov.be/persberichten/2017/2017-03-17.asp