Aan het laden. Even wachten.


Privacyverklaring

Bij dierenarts An Havet hechten wij groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens:

DAP An Havet
Dierenarts An Havet
Haasroodsestraat 67
3052 Blanden – Oud-Heverlee
Telefoonnummer: 016/40.17.00
E-mailadres: dierenarts.havet@telenet.be

Doeleinden persoonsgegevens

Van groothandels en leveranciers houden wij gegevens bij met het oog op boekhoudkundige administratie en facturatie.

DAP An Havet gebruikt uw persoonsgegevens voor een efficiënt klantenbeheer:

 • administratie
 • patiëntenzorg
 • opvolgen van dossiers
 • geneesmiddelenadministratie
 • verkoop van medicatie en/of voeding
 • het verzenden van onze reminders voor de jaarlijkse controle

Wij verzamelen volgende gegevens van u:

 • naam en voornaam
 • adres
 • telefoon en/of gsm-nummer
 • e-mailadres
 • bedrijfsnaam indien van toepassing
 • factuurgegevens (factuuradres en ondernemingsnummer) indien van toepassing

Gegevens die NIET worden bijgehouden:

 • uw rijksregisternummer: deze wordt u wel gevraagd na het aanbrengen van een chip om de katten te kunnen registreren bij CatID, maar deze wordt nooit bewaard in ons systeem
 • informatie met betrekking tot seksuele, religieuze, politieke of fysieke aard

Indien u onder schuldbemiddeling staat, verzamelen en bewaren wij ook de door u aangedragen gegevens met het oog op facturatie.
Gegevens omtrent geslacht worden enkel gebruikt ten behoeve van correcte aanhef in communicatie.

Wij verzamelen ook volgende gegevens over uw huisdier:

 • (roep)naam, soort, ras
 • geboortedatum/leeftijd
 • geslacht; al dan niet gesteriliseerd of gecastreerd
 • chipnummer en paspoort
 • uiterlijke kenmerken
 • medische voorgeschiedenis

Uw persoonsgegevens en huisdiergegevens blijven bewaard na het overlijden van uw huisdier. Dit is louter informatief indien u een nieuw huisdier zou aanschaffen, maar ook omwille van de traceerbaarheid van medicatie.

Onze website en facebookpagina maken gebruik van het online boekingssysteem Appoint. Om uw afspraak te kunnen boeken worden ook hier uw naam, voornaam en telefoonnummer gevraagd, alsook de reden van uw afspraak. Uw e-mail adres kan vrijblijvend ingevuld worden om een bevestiging en herinnering te ontvangen van uw afspraak.

Moet u deze gegevens geven?

Nee, daar is geen verplichting toe. Echter, zonder deze gegevens kunnen wij u niet helpen.
Met het afgeven van bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen indien noodzakelijk gedeeld met derden:

 • Externe labo-onderzoeken. Hiervoor wordt steeds uw toestemming gevraagd, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk (o.a. nota in agenda bij het boeken van de afspraak),
 • Uw huisdier komt te overlijden en u kiest voor individuele crematie die via de praktijk wordt afgehandeld.
 • Bij een doorverwijzing naar een collega, die zowel uw als de patiëntgegevens nodig heeft om zijn/haar werk te kunnen uitoefenen,
 • Bij openstaande rekeningen/facturen die niet betaald worden, versturen wij nog 2 herinneringen. Indien de rekeningen/facturen onbetaald blijven, kunnen wij uw gegevens ter beschikking stellen aan een incassobureau, de rechtbank, een advocaat, deurwaarder of vertegenwoordiger van DAP An Havet.
 • Indien de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld bij een politieonderzoek of rechterlijk bevel).

Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

 • DAP An Havet werkt met een speciaal softwaresysteem (Manitavet). Het aansluiten en/of installeren van programma’s en updates gebeurt steeds op een beveiligde manier.
 • Alle software/systemen zijn allemaal beveiligd met een inlogcode en wachtwoord, waardoor enkel gerechtigde personen kunnen inloggen.
 • Het personeel van DAP An Havet is onderhevig aan beroepsgeheim en zal dan ook nooit zomaar gegevens van u of uw huisdier verschaffen aan derden zonder geldige reden (zie hierboven).
 • Op alle systemen is een goede afweer voorzien tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
 • De nodige schikkingen werden getroffen met de externe leveranciers van IT-diensten.
 • Uitwisseling van gegevens tussen collega’s gebeurd steeds op een beveiligde manier.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen. Toegediende medicatie heeft een traceerbaarheidsduur van 10 jaar, dus indien uw dier komt te overlijden of u maakt de keus om bij een collega de nodige zorgen te laten uitvoeren, dan duurt het 10 jaar vooraleer uw gegevens verwijderd kunnen worden.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1(f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht op een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: dierenarts.havet@telenet.be